Den Besselder kijkt over eigen landgrenzen heen.

Geplaatst op op door Den besselder

Team Den Besseldeder participeert in de ‘Werkgroep Inclusieveschool Heideschool’ en streeft naar een leefbaar buitengebied.

Inleiding: de droom en de nachtmerrie!

Stel: je woont in een kleine, hechte plattelandsgemeenschap met een fijne basisschool.  Maar de leerlingen aantallen in je regio dalen en het schoolbestuur blijkt in financiële nood. Het plan is je school te fuseren met een school in een dorp 3 kilometerverderop en de vestiging in je kleine gemeenschap te sluiten. Om moedeloos van te worden.

Je praat er met de andere ouders, met dorpsgenoten en met de leraren over en je realiseert je opeens des te beter, hoe fijn de basisschool eigenlijk is.  Omdat de school de waarden van de gemeenschap weerspiegelt. Omdat van de 51 kinderen er ongeveer 20% speciale onderwijsbehoeften hebben, en de school daar een uitstekend antwoord op heeft. En omdat de kinderen leraren hebben, die zich voortdurend verbeteren en het beste uit zichzelf en de kinderen halen. Om apetrots van te worden.

In Halle-Heide is dit de situatie van de Heideschool. Een flinke groep bezorgde, apetrotse ouders is ervan overtuigd dat er een alternatief is. Een alternatief waarin de Heideschool niet alleen behouden blijft, maar zich voluit verder kan ontwikkelen.