Zorgboerderij en activiteitencentrum viert jubileum

Geplaatst op op door Den besselder

Gelderlander: door Maarten Reith HALLE – De term ‘zorgboerderij’ dekt niet meer volledig de lading voor alles wat er in de voormalige Hoeve Den Besselder in het buitengebied  van Halle gaat gebeuren.  Daarom is de naam na tien jaar veranderd in Activiteitencentrum  Den Besselder. Het is een bedrijf  met vier poten: zorgboerderij,  sport & bewegen, recreatie en paramedische dienstverlening.

„Ik wil niet te veel in eilandjes denken”, zegt Simon Vos, die samen  met zijn broer Heimen op termijn volledig bij Den Besselder  werkzaam wil zijn. „Onder deze  vlag willen we alles samenbrengen  wat we doen.”

Naast zijn werk voor de zorgboerderij  werkt Vos parttime als fysiotherapeut  in Ulft ( Elshoutfysio), geeft hij judoles in Halle en geeft hij trainingen in weerbaarheid. Zijn broer heeft een fulltime technische baan en houdt zich vooral met de zakelijke  kant van Den Besselder bezig.

„Op termijn wil ik ook hier fysiotherapie  geven, of sportlessen aan ouderen”, zegt Vos. „Daar gaan we een schuur voor ombouwen.”

De zorgboerderij is tien jaar geleden  begonnen door hun moeder Jopie Vos. Vanuit haar ervaring in de zorgsector begon ze met het opvangen van kinderen en jongeren  met gedragsproblemen. Die waren een dag of een weekend op de boerderij, draaiden er mee in het gestructureerde dagritme dat het boerenleven kenmerkt en hielpen  mee met allerlei werkzaamheden  die op een agrarisch bedrijf voorkomen. Ondertussen bouwde  haar man de varkenshouderij af. Slechts een van de vier schuren,  verhuurd aan een andere agrariër,  is nog voor varkens in gebruik.  Gaandeweg is het complex omgebouwd voor andere activiteiten.  Zo is een van de schuren nu de centrale ruimte voor de zorgboerderij,  in een ander deel huppelen  pasgeboren lammetjes rond en een derde schuur staat vol skelters  om te repareren en timmerhout  om hutten van te bouwen.

Kinderen en jongeren, van zes tot achttien jaar, zijn hier op woensdagmiddagof zaterdag. „We werken in groepen van maximaal twaalf deelnemers, met vier begeleiders”,  zegt Simon Vos. „Deelnemers  zijn licht verstandelijk beperkt  en hebben gedragsproblemen.  De zorgboerderij is voor hen een vorm van dagbesteding, maar wel met een opvoedkundige functie. Met een orthopedagoog stellen we per deelnemer een persoonlijk  ontwikkelingsplan op.”

Leren samenwerken, zelfstandig worden, een taak leren afmaken, iets doen waar iemand eigenlijkgeen zin in heeft (zoals hetschoonmaken van een konijnenhok),  structuur bieden, het zijn allemaal  zaken waar deelnemers bij Den Besselder mee te maken kunnen  krijgen. „We zijn geen kinderboerderij”,  benadrukt Vos, „maar het is wel de bedoeling dat de jongeren  met een glimlach weer naar huis gaan. Daarom hebben we ook een voetbalveldje en is er elke dag tijd om hutten te timmeren.”

Via contacten met ondernemers in de buurt probeert Vos voorsommige jongeren baantjes te regelen.  „Ze kennen mij en dankzij die korte lijntjes lukt het vaak iets te regelen”, zegt hij. „We willen ook graag meer verbindingen leggen  met de gemeenschap.”

Vanwege het tienjarig bestaan houdt Den Besselder op zondag 17 maart een open middag voor belangstellenden,  van 14-17 uur. Om 14.30 uur is er een presentatie van de toekomstplannen.  Zie ook denbesselder.nl

Vanuit haar ervaring in de zorgsector begon Jopie Vos met het opvangen van kinderen en jongeren