Transitie Jeugdzorg

Geplaatst op op door Den besselder

Gemeenten worden verantwoordelijk voor de financiering en aansturing van àlle ondersteuning en hulp aan jeugdigen en gezinnen. Deze overdracht van provincie naar gemeenten is beter bekend onder de noemer ’transitie jeugdzorg’. Logischerwijs vragen gemeenten zich af hoe te komen tot een samenhangende zorgstructuur die aansluit op de behoeften en wensen van bewoners.

Hoewel het de overdracht van de financiële en bestuurlijke verantwoordelijkheid betreft voor de geïndiceerde jeugdzorg, de jeugd-LVG en de jeugd-GGZ, staat de transitie ten dienste van de inhoud. Deze transformatie in het jeugdbeleid moet namelijk leiden tot een samenhangend stelsel van zorg en ondersteuning voor jeugdigen en ouders, in hun eigen omgeving en uitgaande van de eigen kracht. Dit laatste betreft niet alleen de eigen kracht van jeugdigen en ouders, maar van de hele samenleving: de pedagogische civil society. De transitie of stelselverandering vergt ook een verandering in het denken en handelen. Hoe kunnen gemeenten komen tot een (beter) samenhangende zorgstructuur, met een effectief, efficiënt, sluitend aanbod?

lees het hele artikel @ http://www.jso.nl/1/Activiteiten/(9334)-Activiteiten-Transitie-Jeugdzorg.html